Historiek

De Dienst voor Orthopedie en Traumatologie is gelegen op de campus van het Universitair Ziekenhuis en maakt, op universitair niveau, deel uit van de Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen.
De oorsprong van deze kliniek gaat terug tot in 1906 met de oprichting van het "Institiut de Physicothérapie" gehecht aan de nieuwe klinische diensten van de universiteit aan de Pasteurlaan.
In 1936 werd de orthopedie hierbij toegevoegd, wat resulteerde tot de naam 'kliniek voor Fysicotherapie en orthopedie", later werd Fysicotherapie vervangen door  Fysiotherapie.

In 1957 verhuisde de Kliniek voor Fysiotherapie en Orthopedie, als eerste, van de Pasteurlaan naar het nieuwe AZ (huidig UZ).
In 1968 werd ook de traumatologie aan deze kliniek toegewezen.
In 1971 werd het Centrum voor Locomotorische en Neurologische Revalidatie (CLNR) gestart met een hospitalisatiecapaciteit voor 62 patiënten. Zowel gehospitaliseerde als ambulante patiënten kunnen hier terecht voor intensieve revalidatie.
In 2004 werd de Kliniek voor Fysiotherapie en Orthopedie onderverdeeld in de dienst Orthopedie en Traumatologie met als diensthoofd Prof. dr. R. Verdonk, tevens voorzitter van de vakgroep Fysiotherapie en Orthopedie, die in 1993 werd opgericht en in de dienst Fysische Geneeskunde en Revalidatie met als diensthoofd Prof. dr. G. Vanderstraeten.
In 2011 werd Prof. Dr. J. Victor benoemd tot het nieuwe diensthoofd van Orthopedie en Traumatologie.

Heden bestaat de dienst uit 15 stafleden en 8 consulenten.